นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ ปวช.ทักษะออกแบบ เขียนแบบตกแต่ง หัวข้อการออกแบบเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style)

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ
🎨ปวช.ทักษะออกแบบ เขียนแบบตกแต่ง หัวข้อการออกแบบเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style)
🎨ปวส.ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม
🎨ปวช. ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเซ็ต(package uniform)
🎬ปวส. ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เทคนิคสื่อผสม (Mix media)
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี