นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ 🟡ปวช.ทักษะออกแบบ เขียนแบบตกแต่ง หัวข้อการออกแบบเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) 🟡ปวส.ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม 🟠ปวช. ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเซ็ต(package uniform) 🟠ปวส. ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (Mix media)

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ
🟡ปวช.ทักษะออกแบบ เขียนแบบตกแต่ง หัวข้อการออกแบบเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style)
🟡ปวส.ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม
🟠ปวช. ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเซ็ต(package uniform)
🟠ปวส. ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เทคนิคสื่อผสม (Mix media)
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี