นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Crative Marketing Strategy) ระดับ ปวส.

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ
✨📈การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Crative Marketing Strategy) ระดับ ปวส.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี