นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับชาติ
💻📊การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย
💻📂การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี