นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับภาค การแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับภาค
⌨️การแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นางสาวดารินทร์ ศรีพวง
⌨️การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. นางสาวสุพัตรา จันพรม
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี