นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม ENGLISH Camp for Bachelor of Technology Accounting & Digital Business Technology Students : Academic year ๒๐๒๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม ENGLISH Camp for Bachelor of Technology Accounting & Digital Business Technology Students : Academic year ๒๐๒๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี