นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมคณะครูพิเศษสอน เรื่อง มาตรการการป้องกันความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อจัดระบบการตรวจตราในบริเวณสถานศึกษาและจุดจอดรถให้เกิดความเรียบร้อย ในวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมคณะครูพิเศษสอน เรื่อง มาตรการการป้องกันความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อจัดระบบการตรวจตราในบริเวณสถานศึกษาและจุดจอดรถให้เกิดความเรียบร้อย ในวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี