นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง มาตรการการป้องกันความปลอดภัยของสถานศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง มาตรการการป้องกันความปลอดภัยของสถานศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี