นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดวิเวกบูรพาชัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดวิเวกบูรพาชัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี