นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการผ้าอีสาน-ล้านช้าง ISAN-LANXANG TRADITIONAL TEXTILES และร่วมฟังเสวนาผ้าอีสานกับคุณอัครเดช นาคบัลลังก์ และ รศ.นาวา วงษ์พรม หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการผ้าอีสาน-ล้านช้าง ISAN-LANXANG TRADITIONAL TEXTILES และร่วมฟังเสวนาผ้าอีสานกับคุณอัครเดช นาคบัลลังก์ และ รศ.นาวา วงษ์พรม หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี