นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางดวงนภา ปิดตาทานัง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาทวิวุฒิรุ่นที่ ๑ ในสาขาเทคนิคซอฟต์แวร์ จำนวน ๓ คน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (Changzhou College of Information Technology: CCIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางดวงนภา ปิดตาทานัง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาทวิวุฒิรุ่นที่ ๑ ในสาขาเทคนิคซอฟต์แวร์ จำนวน ๓ คน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (Changzhou College of Information Technology: CCIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี