นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประเมินสมรรถนะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประเมินสมรรถนะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี