นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีบวงสรวง วันที่ระลึกการเปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๒๕ ปี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีบวงสรวง วันที่ระลึกการเปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๒๕ ปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวอุดรธานีให้คงอยู่สืบไป ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี