นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในงานจัดเเสดงสินค้าเกษตรแฟร์อุดรธานี ๒๐๒๔ ณ ลานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในงานจัดเเสดงสินค้าเกษตรแฟร์อุดรธานี ๒๐๒๔ ณ ลานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี