นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วม การประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วม การประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี