นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมสมรรถนะเชิงปฏิบัติการ และประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ ๔ ของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมสมรรถนะเชิงปฏิบัติการ และประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ ๔ ของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี