นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี