นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการออกบูธแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ในงานเกษตรแฟร์ ๒๐๒๔

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการออกบูธแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ในงานเกษตรแฟร์ ๒๐๒๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี