นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ การติดตามงานในหลายประเด็น รวมถึงมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของฝ่าย/งาน ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และทางราชการสูงสุด ในวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KmFyPbx4xfEi9Y8G6
————————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR