นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมรับมอบเงินแก่ตัวแทนสีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในการจัดดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมผู้นำหน้าเสาธง ประจำสัปดาห์ที่ 13 (ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566) #คณะกรรมการชมรมศิลปกรรม #ชมรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม) นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมรับมอบเงินแก่ตัวแทนสีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในการจัดดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข จำนวนสีละ 20,000 บาท ณ บริเวณโดมเพื่อน้อง
(ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/uhxdLhkWrNL45ody9)
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR
#UDVCSPORTS2023
#UDVCGAMES2023