นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ในวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ในวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
https://www.facebook.com/UDVCPR