นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
คลิกดูภาพรวม : https://photos.app.goo.gl/kmZy5aRDEsGQc7zS6
—————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี