นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมาย ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (ห่วงโซ่ กฎหมาย) สร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมสร้างการรับรู้กฎหมาย ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (ห่วงโซ่ กฎหมาย) สร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าถึงการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมจากหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนยุติธรรม ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี