นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางดวงนภา ปิดตาทานัง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาทวิวุฒิรุ่นแรก และร่วมพบปะหารือกับผู้บริหาร เจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางดวงนภา ปิดตาทานัง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาทวิวุฒิรุ่นแรก และร่วมพบปะหารือกับผู้บริหาร เจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CCIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
————————————————————————————–
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/kVomSSmFUnA8a13w5
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี