นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำ ๒๕๖๖ จาก “องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี” ในวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/FPPa8xMMaGzLfEac9
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำ ๒๕๖๖ จาก “องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี” ในวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี