นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการแลกเปลี่ยน การอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างไทย-จีน ทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและให้ก่อประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการแลกเปลี่ยน การอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างไทย-จีน ทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและให้ก่อประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ Beiling Vocational College of Labour and Social Security วิทยาลัยอาชีวศึกษา แรงงานและประกันสังคมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี