นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ หอประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/UjvJViMjFpT432A17
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี