นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำทีมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำทีมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยมี นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ประธานกรรมการ และคณะ ร่วมในการประเมิน ภายหลังจากนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๖ เสร็จสิ้น คณะกรรมการองค์การฯ ได้นำคณะกรรมการประเมินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงาน รวมถึงกิจกรรมเด่นของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ชมรมวิชาชีพคหกรรม ศาสตร์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย และชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว เป็นต้น ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/EEvqCj9hgM84ET5s5
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี