นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะคุณครูประจำหลักสูตรทวิวุฒิไทย-จีน เข้าร่วมประชุมกับนักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนสาขาอีคอมเมิร์ซ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ
นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะคุณครูประจำหลักสูตรทวิวุฒิไทย-จีน เข้าร่วมประชุมกับนักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนสาขาอีคอมเมิร์ซ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี