นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/k2v1z3mHauqDNCfF9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี