นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง เป็นประธานเปิดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ระดับสถานศึกษา

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง เป็นประธานเปิดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ระดับสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/GEwDV5YHFba8hth98
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี