นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการเพื่อเตรียมการจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130”

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการเพื่อเตรียมการจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130” ซึ่ง นายศรัณศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคำชะโนด อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++ #UDVCPR