นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการต่อยอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหนองเเซง

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการต่อยอดกฐินสามัคคี
ณ วัดป่าหนองเเซง โดยมีคณะผู้บริหาร นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำเงินจำนวน ๓๑,๙๙๙ บาท ร่วมสมทบต่อยอดกฐินสามัคคี ในวันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/vxad36psiQN2ZZyw5
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี