นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมการประชุมทีมงานอาคารสถานที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงอาหาร รวมถึงบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ