นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน “โครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” และ “พิธีรับมอบป้ายความร่วมมือการจัดการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน “โครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” และ “พิธีรับมอบป้ายความร่วมมือการจัดการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/4mWyJKJKppaKzxXaA