นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/8MWEQpfBF1Bm8Qqt7