นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่อง ในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖