นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
– เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่ม
– เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล