นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/7nddGx4Uqoj9YB5r9