นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โดยมี พระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เป็นประธานสงฆ์

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โดยมี พระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เป็นประธานสงฆ์
ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี