นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภายใต้โครงการ Groom to Grow (เติบโตไปกับเรา) รุ่นที่ ๑

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภายใต้โครงการ Groom to Grow (เติบโตไปกับเรา) รุ่นที่ ๑ โดยมีว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานสักขีพยาน เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้และก้าวสู่อาชีพพนักงานบริการในงานโรงแรมให้กับผู้เรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนก ๑. บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒. แผนกครัวโรงแรม และ ๓. แผนกแม่บ้านโรงแรม จำนวน ๓๖ คน ในวันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี