นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ในวันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ในวันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี