นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อุดร ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร

💖 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อม✨พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อุดร ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี