นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเชิดชูครูบุคลากรทางการศึกษา

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเชิดชูครูบุคลากรทางการศึกษา
ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารสันตุสสโก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี