นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๑

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มอบหมายให้
นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๑ ” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี”
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี