นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิดการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ (English Public Speaking Contest) และประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤา (English Demonstration Contest) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิดการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ (English Public Speaking Contest) และประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤา (English Demonstration Contest) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการเเข่งขันทักษะฯ ในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี