นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT–จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT–จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนภู่ทอง หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี