นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมยามรักษาการณ์ เพื่อร่วมกันหา แนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมาตรการความปลอดภัยให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมยามรักษาการณ์ เพื่อร่วมกันหา แนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมาตรการความปลอดภัยให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องวี-รูม อาคาร ๘ ชั้น ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี