นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธีรนัย นพตลุง ผู้บริหารขนส่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี