นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี